Výuka na VŠTE

VŠTE | Výuka v akademickém roce 2019/2020 | Letní semestr

Nízkoenergetické a pasivní stavby (NPS)

 • Garance předmětu
 • Vedení přednášek, 28 hodin (+ 16 hodin kombinované studium)
 • Cílem předmětu je získat poznatky o nízkoenergetických a pasivních budovách, zvládnout základy jejich koncepčního návrhu a zásady jejich energetického a environmentálního hodnocení. Předmět seznámí studenty s materiály, stavebními konstrukcemi a systémy technického zařízení budov pro nízkoenergetické a pasivní budovy …
 • Více informací o předmětu

Energetický audit budov (EAB)

 • Garance předmětu
 • Vedení seminářů, 28 hodin (+ 12 hodin kombinované studium)
 • Předmět prohlubuje vědomosti studentů z problematiky energetického hodnocení budov z pohledu energetické certifikace a energetického auditu. Obsahová náplň předmětu vychází z aktuální legislativy a ze zásad energetické bilance budovy, jejich tepelných ztrát a zisků, včetně zahrnutí energetických systémů na vytápění, přípravu teplé vody, větrání a úpravu vzduchu, chlazení a osvětlení. Předmět rozšiřuje teoretické i praktické poznání studentů v oblasti energetické náročnosti budov v kontextu technického zařízení budov. Cílem předmětu je naučit studenty vypracovat průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) v celém rozsahu podle platné legislativy v ČR …
 • Více informací o předmětu

Budovy a prostředí (BDP)

 • Vedení cvičení, 56 hodin
 • Cílem předmětu Budovy a prostředí je seznámit studenta s problematikou teorie vnitřního prostředí budov s cílem respektovat zákonitosti envirosystému budov. Prezentované budou základní poznatky o vybraných škodlivinách ve vztahu na jejich charakteristiku, zdroje a potenciální výskyt ve vnitřním prostředí budov. Důraz je kladen na pochopení vybraných souvislostí se stavebními konstrukcemi a soustavami technických zařízení budov. Po absolvování předmětu je student schopen posoudit a optimalizovat jednotlivé složky fyzikální, chemické a biologické podstaty v zájmu komfortu, hygieny a bezpečnosti vnitřního prostředí budov.

Atelier II (N_ATE_2)

 • Vedení semináře, 52 hodin (+ 14 hodin kombinované studium)
 • Na základě získaných vědomostí získá student komplexní pohled na architektonické řešení zadané budovy. Získá základní dovednosti o architektonickém projektování budov, respektování odpovídajících typologických zásad a základních principech navrhování stavebních konstrukcí budov. Student pochopí metody projektování stavby, získá schopnosti řešit konstrukční a technické problémy v rozsahu řešení pro stavební povolení.

Sustainable Construction of Buildings (S_N_UVB)

 • Vedení semináře, 24 hodin
 • The aim of the course Sustainable Construction of Buildings is to introduce students with sustainable construction. Fundamental principles and objectives of sustainable development are formulated in the document Agenda 21. The course deals mainly with environmental and energy aspects of building and possibilities of recycled materials in building construction. Students are introduced to methodology of multi-criteria evaluation of buildings (SBToolCZ). The aim of the exercise is to obtain basic knowledge and an overview of the complex evaluation of the quality of buildings in terms of criteria of sustainable construction. Students will learn the principle of multi-criteria evaluation methods SBToolCZ for residential buildings in the design phase (a shortened study version) …

Technical Buiding Equipment I (S_TZB_1)

 • Vedení semináře, 24 hodin
 • The aim is to present basic knowledge of building technical services and appliances in the area of water supply, waste water and gas distribution. After successful completion of the course students can apply knowledge of termilogy, technology in developing the project sewage, water and gas. The student is able to design these systems by using knowledge of water supply, waste water and gas facilities.