Výzkumná a vědecká činnost

VŠTE
  • SVV201907, Technicko-ekonomická optimalizace vegetačních prvků staveb, Specifický VŠ výzkum, VŠTE, březen 2019 – prosinec 2019, odpovědný řešitel. Více informací …
  • SVV201802, Adresná identifikace a analýza determinačních faktorů kvality vnitřního prostředí, Specifický VŠ výzkum, VŠTE, březen 2018 – prosinec 2018, člen řešitelského týmu. Více informací …
  • IGS201809, Optimalizace variantního řešení obvodových plášťů budov, Interní grantová soutěž, VŠTE, březen 2018 – prosinec 2018, člen řešitelského týmu. Více informací …
  • ATCZ62, CLIL – Content and Language Integrated Learning, Methodological concept to effectively support key professional competencies using a foreign language, Interreg Rakousko – Česká republika, PO 3 – Rozvoj lidských zdrojů, VŠTE, 1. 11. 2016 – 31. října 2019, člen řešitelského týmu. Více informací …
VŠB-TUO

V rámci svého doktorského studia na Fakultě stavební, VŠB – TUO jsem se aktivně zapojil do výzkumné a vědecké činnosti se zaměřením převážně na problematiku energetické náročnosti budov budov s ohledem na principy trvale udržitelného rozvoje …

  • SP2014/18, Možnosti aplikace statistických metod a analytických nástrojů ve stavební praxi, Specifický VŠ výzkum, leden 2014 – prosinec 2014, odpovědný řešitel. Více informací …
  • FRVŠ-TO – 3/11/2014, Biotické napadení omítek na zateplených fasádách, IRP/FRVŠ, leden 2014 – dosud, člen řešitelského týmu. Více informací …
  • CZ.1.07/2.3.00 /20.0013, Tvorba a internacionalizace špičkových vědeckých týmů a zvyšování jejich excelence na Fakultě stavební VŠB-TUO, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, březen 2011 – únor 2014, člen řešitelského týmu. Více informací …
  • SP2013/27, Determinační faktory vzduchotěsnosti energeticky efektivních budov, Specifický VŠ výzkum, leden 2013 – prosinec 2013, odpovědný řešitel. Více informací …
  • SP2012/31, Diagnostika vzduchotěsnosti budov s využitím statistických metod řízení kvality, Specifický VŠ výzkum, leden 2012 – prosinec 2012, odpovědný řešitel. Více informací …