Publikace

Ke dni 30. 9. 2019 jsem autorem celkem 75 publikací z toho 1 monografie,  3 závěrečné práce a 1 autoreferát doktorské disertační práce. Z toho 39 publikací je evidovaných v databázi SCOPUS (33 citací) a 21 publikací je taktéž evidováno v databázi Web of Science (WoS) (14 citací).

75
PUBLIKACE CELKEM
75
PUBLIKACE SCOPUS
75
PUBLIKACE WEB OF SCIENCE
2020

2020

[3]

[2]

[1]

2019

[75] KRAUS, Michal a Ingrid JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ. Material VOC Emissions and Indoor Air Quality Simulation. In: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (World Multidisciplinary Civil Engineering – Architecture – Urban Planning Symposium 2019 (WMCAUS 2019)).  vol. 603. 052082. 2019. IOP Publishing. DOI: 10.1088/1757-899X/603/5/052082

[74] KRAUS, Michal a Petra NOVÁKOVÁ. Gender Differences in Perception of Indoor Environmental Quality (IEQ). In: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (World Multidisciplinary Civil Engineering – Architecture – Urban Planning Symposium 2019 (WMCAUS 2019)).  vol. 603. 052084. 2019. IOP Publishing. DOI: 10.1088/1757-899X/603/5/052084

[73] KRAUS, Michal. Color as a Psychological Agent to Perceived Indoor Environmental Quality. In: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (World Multidisciplinary Civil Engineering – Architecture – Urban Planning Symposium 2019 (WMCAUS 2019)).  vol. 603. 052097. 2019. IOP Publishing. DOI: 10.1088/1757-899X/603/5/052097

[72] KRAUS, Michal a Petra NOVÁKOVÁ. Carbon Dioxide Concentration in the Bedroom for Various Natural Ventilation Modes. In: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (World Multidisciplinary Civil Engineering – Architecture – Urban Planning Symposium 2019 (WMCAUS 2019)).  vol. 603. 052100. 2019. IOP Publishing. DOI: 10.1088/1757-899X/603/5/052100

[71] KRAUS, Michal a Ingrid JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ. Life-Cycle Assessment of Sustainable Foundation Systems of Buildings. In: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (World Multidisciplinary Civil Engineering – Architecture – Urban Planning Symposium 2019 (WMCAUS 2019)).  vol. 603. 052078. 2019. IOP Publishing. DOI: 10.1088/1757-899X/603/5/052078.

[70] KRAUS, Michal a Petra NOVÁKOVÁ. Assessment of Indoor Environemnt for Education. In: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Central Europe towards Sustainable Building 2019 (CESB19)).  vol. 290. 012144. 2019. IOP Publishing. DOI: :10.1088/1755-1315/290/1/012144.

[69] KRAUS, Michal a Petra NOVÁKOVÁ. Assessment of Indoor air quality in university classrooms. In: MATEC Web of Conferences: 10th International Scientific Conference Building Defects (Building Defects 2018). 279. 03012. France: EDP Sciences, 2019. DOI: 10.1051/matecconf/201927903012. ISSN 2261-236X.

[68] KRAUS, Michal a Petra NOVÁKOVÁ. Life-Cycle Assessment of the Contemporary Standardized Wall Systems. In: MATEC Web of Conferences: 10th International Scientific Conference Building Defects (Building Defects 2018). 279. 03010. France: EDP Sciences, 2019. DOI: 110.1051/matecconf/201927903010. ISSN 2261-236X.

[67] Ingrid, JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ a Michal KRAUS. Seasonal and Floor Variations of Indoor Radon Concentration. In: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS 2018)).  vol. 221. 012127. 2019. IOP Publishing. DOI: 10.1088/1755-1315/221/1/012127. Scopus

[66] KRAUS, Michal a Ingrid JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ. The Impact of Material Surface Roughness on the Concentration of Particulate Emission. In: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2018).  vol. 471. 092089. 2019. IOP Publishing. DOI:10.1088/1757-899X/471/9/092089, Scopus, WoS

[65] KRAUS, Michal a Ingrid JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ. A Study of Perceived Air Quality and Odors. In: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2018). vol. 471. 092004. 2019. IOP Publishing. DOI:10.1088/1757-899X/471/9/092004, Scopus, WoS

2018

„Za rok 2010 celkem 1 publikace: 1 závěrečná (diplomová) práce.“

[2] KRAUS, Michal. Technologie variantního provedení konstrukce obvodového pláště: Vyhodnocení variant z hlediska časové a finanční náročnosti. Ostrava, 2010. Diplomová práce. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavební. Vedoucí práce Hana Ševčíková.

2017

[56] VONDRÁČKOVÁ, Terezie, KRAUS Michal a Jiří ŠÁL. Additional Equipment for Soil Biodegradation. In: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium 2017). vol. 95. 052010, IOP Publishing. DOI: 10.1088/1755-1315/95/5/052010.

[55] VONDRÁČKOVÁ, Terezie, VOŠTOVÁ, Věra a Michal KRAUS. Mechanization for Optimal Landscape Reclamation. In: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium 2017). vol. 95. 022042, IOP Publishing. DOI: 10.1088/1755-1315/95/2/022042.

[54] KRAUS, Michal a Ingrid JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ. Impact Indoor Air Quality on Productivity and Performance. In: 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017, Vienna GREEN Conference. vol. 17, issue 63. Sofia (Bulgaria): STEF92 Technology, 2017, s. 905-912. DOI: 10.5593/sgem2017H/63/S27.112. ISBN 978-619-7408-29-4. ISSN 1314-2704.

[53] KRAUS, Michal. Assessment and Optimization of Indoor Environment int temrs of Hygro-thermal Microclimate. In: 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017, Vienna GREEN Conference. vol. 17, issue 63. Sofia (Bulgaria): STEF92 Technology, 2017, s. 777-784. DOI: 10.5593/sgem2017H/63/S27.097. ISBN 978-619-7408-29-4. ISSN 1314-2704.

[52] KRAUS, Michal. Assessment of Carrying Capacity of Timber Element Using SBRA Method. In: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2017). vol. 245. 022008 IOP Publishing. DOI: 10.1088/1757-899X/245/2/022008. ISSN 1757-899X. Scopus

[51] KRAUS, Michal a Ingrid JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ. Particulate Matter Mass Concentration in Residential Prefabricated Buildings Related to Temperature and Moisture. In: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2017). vol. 245. 042068. IOP Publishing. DOI: 10.1088/1757-899X/245/4/042068. Scopus

[50] KRAUS, Michal.  Hygrothermal Analysis of Indoor Environment of Residential Prefabricated Buildings. In: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2017). vol. 245. 042071. IOP Publishing. DOI: 10.1088/1757-899X/245/4/042071. ISSN 1757-899X. Scopus

[49] KRAUS, Michal a Ingrid JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ. Indoor Environment in Residential Prefabricated Buildings. In: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2017). vol. 245. 042072. IOP Publishing. DOI: 10.1088/1757-899X/245/4/042072 . ISSN 1757-899X. Scopus

[48] KRAUS, Michal a Ingrid JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ. Indoor Noise Loading in Residential Prefabricated Buildings. In: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2017). vol. 245. 082028. IOP Publishing. DOI: 10.1088/1757-899X/245/8/082028. ISSN 1757-899X. Scopus

[47] KRAUS, Michal a Ingrid JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ. Indoor Air Quality Analysis of Residential Buildings. In: 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017. vol. 17, issue 62. Sofia (Bulgaria): STEF92 Technology, 2017, s. 651-658. DOI: 10.5593/SGEM2017/62/S27.083. ISBN 978-619-7408-13-3. ISSN 1314-2704. Scopus

[46] JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ, Ingrid a Michal KRAUS. Perceived Indoor Thermal Condtitions and Progresive Indoor Technologies . In: 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017. vol. 17, issue 62. Sofia (Bulgaria): STEF92 Technology, 2017, s. 705-712. DOI: 10.5593/sgem2017/62/S27.090. ISBN 978-619-7408-13-3. ISSN 1314-2704. Scopus

[45] KRAUS, Michal. Airtightness Analysis relation to the Construction System and Material. In: 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017. vol. 17, issue 62. Sofia (Bulgaria): STEF92 Technology, 2017, s. 481-486. DOI: 10.5593/SGEM2017/62/S27.061. ISBN 978-619-7408-13-3. ISSN 1314-2704. Scopus

[44] KRAUS, Michal, Terezie VONDRÁČKOVÁ a Vladimír NÝVLT. Defects, faults and accidents of contemporary constructions. In: MATEC Web of Conferences: 8th International Scientific Conference Building Defects (Building Defects 2016). 93. France: EDP Sciences, 2017. DOI: 10.1051/matecconf/201779303004. ISBN 978-2-7598-9012-5. ISSN 2261-236X. Scopus, WoS

2016

[43] KRAUS, Michal. Pairwaise Comparision of Determinants of Building Airtightness. In 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016, SGEM Vienna GREEN Extended Scientific Sessions: Book 6 Vol. 3. 1. vyd. Sofia (Bulharsko): International Multidisciplinary Scientific Geoconference, 2016. s. 577-584, 8 s. ISBN 978-619-7105-79-7. doi:10.5593/SGEM2016/HB63/S10.074. WoS

[42] JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ, Ingrid a Michal KRAUS. Assessment of Selected Interior Flooring Materials on Indoor Air Quality. In Marian Drusa,Isik Ylmaz, Marian Marschalko, Eva Coïsson and Andrea Segalini. Procedia Engineering. Volume 161. Netherlands: Elsevier BV, 2016. s. 1527-1531, 6 s. ISSN 1877-7058. doi:10.1016/j.proeng.2016.08.621. WoS, Scopus

[41] KRAUS, Michal a Pavlína CHARVÁTOVÁ. Location as a Determinative Factor of Building Airtightness. In Marian Drusa,Isik Ylmaz, Marian Marschalko, Eva Coïsson and Andrea Segalini. Procedia Engineering. Volume 161. Netherlands: Elsevier BV, 2016. s. 1532-1537, 6 s. ISSN 1877-7058. doi:10.1016/j.proeng.2016.08.622. WoS, Scopus

[40] KRAUS, Michal. Airtightness as Key Factor of Sick Building Syndrome (SBS). In 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2016: Book 6 Nano, Bio and Green – Technologies for a Sustainable Future, Volume II. 1. vyd. Sofia (Bulharsko): International Multidisciplinary Scientific Geoconference, 2016. s. 439-445, 7 s. ISBN 978-619-7105-69-8. doi:10.5593/sgem2016B62. WoS

[39] KRAUS, Michal a Ingrid JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ. Determinative Factors of Building Airtightness. In 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2016: Book 6 Nano, Bio and Green – Technologies for a Sustainable Future, Volume II. 1. vyd. Sofia (Bulharsko): International Multidisciplinary Scientific Geoconference, 2016. s. 541-548, 8 s. ISBN 978-619-7105-69-8. doi:10.5593/sgem2016B62. WoS

[38] JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ, Ingrid a Michal KRAUS. Environmental Perspective of Selected Interior Surface Materials. In: CESB16 – Central Europe towards Sustainable Building 2016. Prague: Grada Publishing, 2016, s. 1304-1311. ISBN 978-80-271-0248-8. Scopus

[37] KRAUS, Michal, Petra BEDNÁŘOVÁ a Karel KUBEČKA. Risk Assessment of Airtightness of Building Envelope. Applied Mechanics and Materials. 2016, 824, s. 657-665. DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.824.657

[36] KRAUS, Michal, Petra BEDNÁŘOVÁ a Karel KUBEČKA. Contemporary State and Development of a Concept of Passive House. Applied Mechanics and Materials. 2016, 824, s. 403-410. DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.824.403

2015

[35] KRAUS, Michal, Kateřina KUBENKOVÁ a Darja KUBEČKOVÁ. The Statistical Verification of Significance of Airtightness and Energy Performance. Applied Mechanics and Materials. 2015, 789-790, s. 1179-1182. DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.789-790.1179.

[34] KRAUS, Michal, Petra BEDNÁŘOVÁ, Karel KUBEČKA a Darja KUBEČKOVÁ. The importance of quality of realization on airtightness of building envelope. In: 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 2015. Volume 2. Albena; Bulgaria: International Multidisciplinary Scientific Geoconference, 2015, s. 599-606. ISBN 978-619710543-8. ISSN 13142704. WoS, Scopus

2014

[33] ŠÍPKOVÁ, Veronika, Šárka KORBELOVÁ, Jiří LABUDEK a Michal KRAUS. Stavební tepelné izolace pro svislé konstrukce. 1.vydání. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2014, s. 36-37. ISBN 978-80-248-3661-4.

[32] KRAUS, Michal. The Possibilities of Application of Statistical Methods in Civil Engineering. In: Mezinárodní Masarykova Konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. roč. V. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014, s. 3766-3771. ISBN 978-80-87952-07-8.4.

[31] KRAUS, Michal a Darja KUBEČKOVÁ. Analysis of the Causes of Inadequate Building Airtightness. In: CER Comparative European Research 2014: Proceedings of the 2nd Biannual CER Comparative European Research Conference. Vol. 1, Issue 2. London: Sciemcee Publishing, 2014, s. 65-68. ISBN 978-0-9928772-2-4.

[30] KRAUS, Michal. Autoreferát doktorské disertační práce: Determinační faktory vzduchotěsnosti energeticky efektivních budov. 1. vydání. Ostrava, 2014. 40 s. Edice doktorské, habilitační a inaugurační spisy. ISBN 978-80-248-3550-1; ISSN: 1213-7456. Autoreferát doktorské disertační práce. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavební. Vedoucí práce Darja Kubečková.

[29] KRAUS, Michal. Determinační faktory vzduchotěsnosti energeticky efektivních budov. Ostrava, 2014. Disertační práce. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavební. Vedoucí práce Darja Kubečková.

[28] KRAUS, Michal a Darja KUBEČKOVÁ. Analysis of the Building Materials in the Energy Efficient Buildings. Advanced Materials Research. 2014, vol 1041, 3-6. DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMR.1041.3. WoS, Scopus

[27] KUČERIKOVÁ, Veronika, Michal KRAUS a Darja KUBEČKOVÁ. Analysis of the Degradation of External Plasters in the Buildings with ETICS. Advanced Materials Research. 2014, vol 1041, s. 15-18. DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMR.1041.15. WoS, Scopus

[26] KRAUS, Michal, Kateřina KUBENKOVÁ a Darja KUBEČKOVÁ. The Evaluation of Non-Renewable Primary Energy as Part of Energy Performance Certificates. Advanced Materials Research. 2014, vol 1041, s. 226-229. DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMR.1041.226. Wos, Scopus

[25] KUBENKOVÁ, Kateřina, Barbora HRUBÁ, Michal KRAUS a Darja KUBEČKOVÁ. The Analysis of the Influence of Boundary Conditions on the Energy Performance of Houses. Advanced Materials Research. 2014, vol 1020, s. 513-517. DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMR.1020.513. Scopus

[24] KUBENKOVÁ, Kateřina, Barbora HRUBÁ, Michal KRAUS a Darja KUBEČKOVÁ. The Analysis of Influence of Boundary Conditions on the Energy Performance of Houses. In: 6th International Conference on Contemporary Problems of Architecture and Construction. 1st edition. Ostrava: VŠB – TUO, 2014. ISBN 978-80-248-3147-3.

[23] KRAUS, Michal, Kateřina KUBENKOVÁ a Darja KUBEČKOVÁ. The Energy Diagnostics of Current Trend in the Construction of the Single-Family Residential Buildings. In: 14th international multidisciplinary scientific geoconferences SGEM 2014: Nano, bio and green technologies for a sustainable future. Volume II. Albena, Bulgaria: STED92 Technology, 2014, s. 691-698. ISBN 978-619-7105-21-6ISSN 1314-2704. Scopus

[22] KRAUS, Michal a Darja KUBEČKOVÁ. The Influence of Construction Fillings of Building on Airtightness. Advanced Materials Research. 2014, vol. 899, s. 166-169. DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMR.899.166. Scopus

[21] KRAUS, Michal a Darja KUBEČKOVÁ. Diagnostics of Current Developments in the Field of Building Airtightness. Applied Mechanics and Materials. 2014, 501-504, s. 2227-2230. DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.501-504.2227. WoS, Scopus

[20] KRAUS, Michal a Darja KUBEČKOVÁ. Airtightness of Energy Efficient Buildings. In: Designing Buildings Wiki [online]. United Kingdom: Designing Buildings Ltd., 2014 [cit. 2014-06-02]. Dostupné z: http://www.designingbuildings.co.uk/wiki/Airtightness_of_energy_efficient_buildings

2013

[19] KRAUS, Michal, Markéta ČERNÁ, Barbora HRUBÁ, Barbora SOUČKOVÁ a Darja KUBEČKOVÁ. Influence of Building Materials on Building Airtightness. Applied Mechanics and Materials. 2013, č. 372, s. 195-198. DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.372.195. WoS, Scopus

[18] KRAUS, Michal a Filip KONEČNÝ. The Evaluation of Nearly Zero Energy Buildings in the Czech Republic. Advanced Materials Research: enviBUILD 2012. 2013, vol. 649, s. 15-18. ISSN 1022-6680. Scopus

[17] KUBEČKOVÁ, Darja, Vlastimil MATĚJKA, Michal KRAUS, Markéta ČERNÁ, Jana KUKUTSCHOVÁ a Libor ŽÍDEK. Biotic Attack in Claddings of Prefabricated Buildings. Applied Mechanics and Materials. 2013, č. 372, s. 189-194. DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.372.189. WoS, Scopus

[16] KRAUS, Michal, Barbora HRUBÁ, Jiří WINKLER a Darja KUBEČKOVÁ. Participace Ph.D. studentů ve vědě a výzkumu. In: 7. vědecká mezinárodní konference ústavů a kateder pozemního stavitelství Ostrava 2013: téma: „Nejnovější poznatky v oboru pozemního stavitelství“ : Ostrava 3. – 6. září 2013. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2013, s. 29-32. ISBN 978-80-248-3127-5.

[15] KRAUS, Michal a Darja KUBEČKOVÁ. Airtightness of Energy Efficient Buildings. GSTF Journal of Engineering Technology. 2013, č. 2, s. 72-78. DOI: 10.5176/2251-3701_2.2.74.4

[14] KRAUS, Michal a Darja KUBEČKOVÁ. The Influence of Construction Fillings of Building on Airtightness. In: EnviBuild 2013: zborník prednášok z medzinárodnej konferencie: [17. október 2013, Univerzitná knižnica, Ventúrska 11, Bratislava]. Bratislava: STU Bratislava, 2013, s. 302-305. ISBN 978-80-227-8.

[13] KRAUS, Michal. Modularita v energeticko efektivní výstavbě. In: MMK 2013: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : [9.-13. prosince 2013, Hradec Králové]. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2013, s. 1-6. ISBN 978-80-87952-00-9.

[12] KRAUS, Michal, Lucie KUČEROVÁ a Darja KUBEČKOVÁ. Posouzení obálky objektu z hlediska nákladově optimální úrovně. In: Sborník konference Progress 2013: Teplo, tepelná technika, vzduchotechnika, vytápění a akustika. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-2972-2.

[11] KRAUS, Michal a Darja KUBEČKOVÁ. Airtightness of Energy Efficient Buildings. In: 1st Annual International Conference on Architecture and Civil Engineering. Singapore: Global Science and Technology Forum, 2013, 29 – 35. ISSN 2301-394X. DOI: 10.5176/2301-394X_ACE13.10

2012

„Za rok 2012 celkem 8 publikací: 6x příspěvek ve sborníku, 2x článek v časopise.“

[10] KRAUS, Michal a Darja KUBEČKOVÁ. Energetická a finanční náročnost budovy s nízkou spotřebou energie. Roczniki Inżynierii Budowlanej: Komisja Inżynierii Budowlanej Oddział Polskiej Akademii Nauk w Katowicach. Politechniki Opolskiej, Opole, 2012(12), 65-70. ISSN 1505-8425.

[9] KRAUS, Michal a Darja KUBEČKOVÁ. Energetická a finanční náročnost budovy s nízkou spotřebou energie. In: Structura 2012: 2. Ročník mezinárodní stavební konference: energetika, ekologie, udržitelnost a Smart city. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2012, s. 45-46. ISBN 978-80-248-2879-4.

[8] KRAUS, Michal a Filip KONEČNÝ. The Evaluation of nearly Zero Energy Buildings in the Czech Republic. In: Budovy a prostředí 2012: enviBUILD 2012. Brno: VUT, 2012. ISBN 978-80-214-4505-5.

[7] KRAUS, Michal, Darja KUBEČKOVÁ a Filip KONEČNÝ. Trends in Airtightness of the Building Envelope. In: Grant Journal: recenzovaný časopis. Vol. I., Issue I. Hradec Králové: Magnanimitas, 2012, 132 – 134. ISSN 1805-0638. Dostupné z: http://www.grantjournal.com/issue/actual

[6] KRAUS, Michal, Darja KUBEČKOVÁ a Filip KONEČNÝ. Trends in Airtightness of the Building Envelope. In: Quaere 2012: recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů: 14.-18. května 2012. Vol. II. Hradec Králové: Magnanimitas, 2012, 1054 – 1060. ISBN 978-80-905243-0-9.

[5] KRAUS, Michal a Darja KUBEČKOVÁ. Analýza závislosti vzduchotěsnosti budovy na konstrukčním systému. In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2012, 93 – 102. ISSN 1213-1962.

[4] KONEČNÝ, Filip, Michal KRAUS a Darja KUBEČKOVÁ. Exploratory Input Data Analysis. In: 8th International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers. 1. vyd. Zlín: UTB ve Zlíně, 2012, s. 12. 1. ISBN 978-80-7454-013-4.

[3] KRAUS, Michal. Technologie variantního provedení konstrukce obvodového pláště. In Sborník anotací JUNIORSTAV 2012. Brno: VUT v Brně, 2012. ISBN 978-80-214-4393- 8.   

2010

„Za rok 2010 celkem 1 publikace: 1 závěrečná (diplomová) práce.“

[2] KRAUS, Michal. Technologie variantního provedení konstrukce obvodového pláště: Vyhodnocení variant z hlediska časové a finanční náročnosti. Ostrava, 2010. Diplomová práce. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavební. Vedoucí práce Hana Ševčíková.

2009

„Za rok 2009 celkem 1 publikace: 1 závěrečná (bakalářská) práce.“

[1] KRAUS, Michal. Rekonstrukce a přestavba školy v Havířově. Ostrava, 2009. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavební. Vedoucí práce Josef Kiszka.