Výuka na AMBIS

AMBIS | Výuka v akademickém roce 2021/2022 | Letní semestr

Územní plánování (UZP)

 • 8 hodin kombinované studium
 • Cílem předmětu je seznámit studenty se zásadami územního plánování a tvorby urbánního prostoru v právním prostředí České republiky a s vlivem tohoto procesu na cenu nemovitostí. Na konci tohoto předmětu by měli studenti znát nástroje územního plánování dle platného stavebního zákona, jejich definice a vzájemný vztah. Dále by měli mít základní přehled o současných problematických okruzích, které územní plánování řeší, tedy zejména o problematice suburbanizace, brownfields, humanizací sídlišť a veřejné infrastruktuře. Seznámeni budou též s pojmem limity využití území, jejich dělením a vlivem na cenu nemovitostí.
 • Více informací o předmětu

AMBIS | Výuka v akademickém roce 2021/2022 | Zimní semestr

Úvod do pozemního stavitelství (UPS)

 • 12 hodin kombinované studium
 • Předmět je povinně volitelný pro studenty bez předchozího technického vzdělání. Cílem je studentům poskytnout základní informace o stavebních dílech a prvcích a orientaci ve stavebně technické dokumentaci …
 • Více informací o předmětu

AMBIS | Výuka v akademickém roce 2019/2020 | Letní semestr

Úvod do pozemního stavitelství (UPS)

 • 12 hodin kombinované studium
 • Předmět je povinně volitelný pro studenty bez předchozího technického vzdělání. Cílem je studentům poskytnout základní informace o stavebních dílech a prvcích a orientaci ve stavebně technické dokumentaci …
 • Více informací o předmětu

Územní plánování (UZP)

 • 8 hodin pro kombinované studium
 • Cílem předmětu je seznámit studenty se zásadami územního plánování a tvorby urbánního prostoru v právním prostředí České republiky a s vlivem tohoto procesu na cenu nemovitostí. Na konci tohoto předmětu by měli studenti znát nástroje územního plánování dle platného stavebního zákona, jejich definice a vzájemný vztah. Dále by měli mít základní přehled o současných problematických okruzích, které územní plánování řeší, tedy zejména o problematice suburbanizace, brownfields, humanizací sídlišť a veřejné infrastruktuře. Seznámeni budou též s pojmem limity využití území, jejich dělením a vlivem na cenu nemovitostí …
 • Více informací o předmětu

AMBIS | Výuka v akademickém roce 2019/2020 | Zimní semestr

Územní plánování (UZP)

 • Garance předmětu, 16 hodin pro kombinované studium
 • Cílem předmětu je seznámit studenty se zásadami územního plánování a tvorby urbánního prostoru v právním prostředí České republiky a s vlivem tohoto procesu na cenu nemovitostí. Na konci tohoto předmětu by měli studenti znát nástroje územního plánování dle platného stavebního zákona, jejich definice a vzájemný vztah. Dále by měli mít základní přehled o současných problematických okruzích, které územní plánování řeší, tedy zejména o problematice suburbanizace, brownfields, humanizací sídlišť a veřejné infrastruktuře. Seznámeni budou též s pojmem limity využití území, jejich dělením a vlivem na cenu nemovitostí …
 • Více informací o předmětu

AMBIS | Výuka v akademickém roce 2018/2019 | Letní semestr

Úvod do pozemního stavitelství (UPS)

 • 12 hodin kombinované studium
 • Předmět je povinně volitelný pro studenty bez předchozího technického vzdělání. Cílem je studentům poskytnout základní informace o stavebních dílech a prvcích a orientaci ve stavebně technické dokumentaci …
 • Více informací o předmětu

Pozemní stavitelství II (POS2)

 • Vedení cvičení, 24 hodin
 • Poskytnout studentům základní odborné informace o konstrukcích a provádění pozemních staveb. Absolvent předmětu získá všeobecný přehled o nosných a kompletačních konstrukcích, jejich vzájemné interakci a získání přehledu o vztahu konstrukcí a energetické provozní náročnosti objektů pozemních staveb v podmínkách oceňování.
 • Více informací o předmětu

Stavební konstrukce a materiály (SKM)

 • Vedení přednášek, 36 hodin
 • Seznámit studenty s vlivem vlastností stavebních materiálů a použitých technologických postupů na funkční vlastnosti stavebních konstrukcí nosných i kompletačních. Nedílnou součástí je problematika zabývající se hodnocením kvality stavebních konstrukcí …
 • Více informací o předmětu

AMBIS | Výuka v akademickém roce 2018/2019 | Zimní semestr

Úvod do pozemního stavitelství (UPS)

 • 12 hodin kombinované studium
 • Předmět je povinně volitelný pro studenty bez předchozího technického vzdělání. Cílem je studentům poskytnout základní informace o stavebních dílech a prvcích a orientaci ve stavebně technické dokumentaci …
 • Více informací o předmětu

Pozemní stavitelství

 • Vedení cvičení, 8 hodin
 • Poskytnout studentům základní odborné informace o konstrukcích a provádění pozemních staveb. Absolvent předmětu získá všeobecný přehled o nosných a kompletačních konstrukcích, jejich vzájemné interakci a získání přehledu o vztahu konstrukcí a energetické provozní náročnosti objektů pozemních staveb v podmínkách oceňování.