Městské plánování

Bezpečná města pro chodce a seniory
Bezpečná města pro chodce a seniory
||, ,
KRAUS, Michal, Karel SCHMEIDLER, Vojtěch STEHEL, Zuzana KRAMÁŘOVÁ, Aleš KAŇKOVSKÝ, Petra MACHOVÁ a Jiří ČEJKA. Bezpečná města pro chodce a seniory. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2022. 257 s. ISBN 978-80-7468-202-5.  Abstrakt: Bezpečných měst pro chodce a seniory je možné docílit...
continue reading