Analysis of the Building Materials in the Energy Efficient Buildings

Druh (Literární forma): PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Poddruh výsledku: Příspěvek z mezinárodní akce
Titul (v originále): Analysis of the Building Materials in the Energy Efficient Buildings
Rok publikace: 2014
Autor: Michal Kraus  a Darja Kubečková
Název zdroje: Advanced Materials Research. Volume 1041
Místo publikace: Zürich
ISBN: 978-3-03835-280-8
Vydavatel: Trans Tech Publications
Strany: 3-6
Abstrakt česky: S ohledem na směrnici energetické náročnosti budovy (EPDB II) v současné výstavbě hraje důležitou roli neustálé úsilí snižování energetické náročnosti, snižování spotřeby neobnovitelných zdrojů a snižování produkce emisí skleníkových plynů. Důraz je kladen na využitá kvalitních stavebních materiálů s dobrými tepelně – technickými vlastnostmi. Cílem příspěvku je analýza stavebních materiálů v kontextu současné výstavby energeticky efektivních budov.
Abstrakt anglicky: According to the Energy Performance of Buildings Directive (EPBD II) an important role in current construction of buildings plays a constant effort to reduce energy performance, reduce the consumption of non-renewable resources and reduce the production of greenhouse gases. The emphasis is placed on the use of attested and quality building materials with good thermal properties. The aim of the paper is analysis of the building materials in the current energy efficient buildings.
Rozsah: 4
Kód oboru: JN – Stavebnictví
Klíčová slova česky: energetická náročnost, energetická účinnost, stavební materiály, udržitelný rozvoj, tepelná izolace
Klíčová slova anglicky: Energy Performance, Energy Efficient Buildings, Building Material, Sustainable Development, Thermal Insulation
Jazyk (originál): angličtina (eng)
Titul česky: Analýza stavebních materiálů v energeticky efektivní výstavbě
Titul anglicky: Analysis of the Building Materials in the Energy Efficient Buildings
Datum konání: 18. 09. 2014
Financování:  SP2014/18