Konference DEFEKTY BUDOV 2023: Fotovoltaika | Nové zkušenosti

Letos se již popatnácté bude 23. listopadu 2023 konat v Českých Budějovicích mezinárodní odborná konference Defekty budov. Pořádá ji Katedra stavebnictví Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a Sdružením pro ploché střechy.

Aktuální konference navazuje na sérii předcházejících ročníků, zaměřujících se především na vady, poruchy a následné sanace a rekonstrukce budov. Současně je přímým pokračováním loňského ročníku zaměřeného na fotovoltaiku.

Evropský energetický trh se v tomto desetiletí výrazně proměňuje. V době rostoucích cen energií je patrný velký zájem o solární energetiku, a to především fotovoltaiku. Správná realizace a eliminace případných stavebních poruch bude hlavním tématem konference. V průběhu konference zazní příspěvky na téma nejčastějších poruch v souvislosti s instalací solárních systémů. Dále se seznámíme s jednotlivými solárními systémy a možnostmi akumulace energie, včetně správného zabudování, aby nedocházelo k následným defektům. Na letošním ročníku se podělíme o nové zkušenosti získané během posledního roku. Moderátorem konference bude Dr. Hrzina ze Solární asociace.

Odborným garantem konference je prof. Ing. Ingrid Juhásová Šenitková, CSc. Hlavním mediálním partnerem je časopis Střechy-Fasády-Izolace. Dalšími mediálními partnery jsou časopis Materiály pro stavbu a internetové portály iMaterialy.cz a Izolace.cz.

Cílovou skupinou konference jsou projektanti, pracovníci realizačních firem, ale také akademičtí pracovníci a studenti. Jednacím jazykem konference je čeština a slovenština. Konferenční příspěvky budou zveřejněny na stránkách konference. Konference je zařazena do celoživotního vzdělávání ČKAIT.

Bližší informace ke konferenci, jejímu programu a registraci lze průběžně sledovat na stránkách konference www.defektybudov.vstecb.cz.

Program konference Defekty budov 2023: Fotovoltaika | Nové zkušenosti