Nízkoenergetické a pasivní stavby | ENS | ZS 2015

Cílem předmětu je získat poznatky o nízkoenergetických a pasivních budovách, zvládnout základy jejich koncepčního návrhu a zásady jejich energetického a environmentálního hodnocení. Předmět seznámí studenty s materiály, stavebními konstrukcemi a systémy technického zařízení budov pro nízkoenergetické a pasivní budovy …

 • Předpoklady (prekvizity)
  • Zvládnutí předmětu Stavební fyzika a Technická zařízení budov
 • Hodnocení cvičení (0 – 30 bodů)
  • Semestrální projekt (20 bodů), obhajoba (5 bodů), dílčí úkoly ve cvičení (5 bodů)
  • Semestrální projekt a dílčí úkoly nutno odevzdat v posledním týdnu výuky
 • Písemná zkouška (0 – 70 bodů)
  • Písemná zkouška z celé obsahové náplně předmětu (přednášky)
 • Hodnocení

A (100 – 90), B (89,99 – 84), C (83,99 – 77), D (76,99 – 73) E (72,99 – 70), FX (69,99-30), F (29,99-0)

Nízkoenergetické a pasivní stavby | ENS | Přednášky |2015-2016

Harmonogram přednášek

 • Přednáška č. 1  (6. 10. 2015):
  • Obsah, požadavky, úvod, legislativa (EU i ČR)
  • Poklady k přednášce č. 1 (aktualizace 25. 10. 2015)
 • Přednáška č. 2  (6. 10. 2015):
  • Energetická bilance a kategorie budov s nízkou spotřebou energie
  • Poklady k přednášce č. 2 (aktualizace 6. 10. 2015)
 • Přednáška č. 3  (20. 10. 2015):
  • Požadavky na tepelnou ochranu budov
  • Poklady k přednášce č. 3 (aktualizace 20. 10. 2015)
 • Přednáška č. 4  (20. 10. 2015) :
  • Koncepce navrhování nízkoenergetických a pasivních budov
  • Poklady k přednášce č. 4 (aktualizace 20. 10. 2015)
 • Přednáška č. 5  (3. 11. 2015):
  • Celkové stavební řešení (viz přednáška č. 4 Koncepce návrhu a č. 6 Stavební řešení)
 • Přednáška č. 6 (3. 11. 2015):
  • Podklady k přednášce č. 6 (aktualizace 24. 10. 2015)
  • Možnosti řešení nadraží oken s roletovými či žaluziovými kastlíky u pasivních domů (aktualizace 25. 10. 2015)
 • Přednáška č. 7 (17.11. 2015):
  • Státní svátek – volno
 • Přednáška č. 8 (17.11. 2015):
  • Státní svátek – volno
 • Přednáška č. 9 (1.12. 2015):
  • Vzduchotěsnost obvodových konstrukcí
  • Poklady k přednášce č. 9 (aktualizace 3. 11. 2015)
 • Přednáška č. 10 (1.12. 2015):
  • Technické soustavy v energeticky efektivních budovách I
  • Poklady k přednášce č. 10 (aktualizace 26. 11. 2015)
 • Přednáška č. 11 (15.12. 2015):
  • Technické soustavy v energeticky efektivních budovách II
  • Poklady k přednášce č. 11 (aktualizace 26. 11. 2015)
 • Přednáška č. 12 (15.12. 2015):
  • Závěrečné shrnuté a trendy vývoje do budoucna
  • Environmentální hodnocení budov
  • Poklady k přednášce č. 12 (aktualizace 26. 11. 2015)
  • (Obhajoby semestrálních projektů)

Nízkoenergetické a pasivní stavby | ENS |Cvičení |2015-2016

Vypracování, odevzdání a obhajoba semestrálního projektu: „Návrh a energetická bilance budovy s nízkou energetickou náročností“ je nutnou podmínkou pro absolvování cvičení předmětu Nízkoenergetické a pasivní domy.

Harmonogram cvičení

 • Cvičení č. 1  (6. 10. 2015):
  • Úvod a podmínky absolvování
  • Zadání semestrálního projektu
  • Zadané úkoly do příště:
   • Dispoziční návrh a stavebně – konstrukční řešení objektu s nízkou energetickou náročností
 • Cvičení č. 2  (20. 10. 2015):
  • Konzultace a kontrola úkolů z předchozího cvičení
  • Výpočet objemového faktoru tvaru budovy (A/V)
  • Poklady ke cvičení č. 2 (aktualizace 18. 10. 2015)
 • Cvičení č. 3 (3. 11. 2015) :
  • Konzultace a kontrola úkolů z předchozího cvičení
  • Základní tepelně technické posouzení skladby stavební konstrukce (TEPLO)
  • Podklady ke cvičení č. 3 (aktualizace 2. 11. 2015)
 • Cvičení č. 4  (17. 11. 2015):
  • Státní svátek – volno
 • Cvičení č. 5 (1.12. 2015):
  • Konzultace a kontrola úkolů z předchozího cvičení
  • Komplexní hodnocení energetické náročnosti budovy (ENERGIE)
  • Podklady ke cvičení č. 4 (aktualizace 30. 11. 2015)
 • Cvičení č. 6 (15.12. 2015):
  • Prezentace a obhajoba projektů (Z časových důvodů je možno část projektů prezentovat na poslední přednášce)

Doporučená struktura semestrálního projektu

 1. Titulní strana semestrálního projektu
 2. Úvod
 3. Architektonicko – stavební řešení
 4. Stavební konstrukce
 5. Technická zařízení budovy
 6. Energetická bilance
 7. Závěr a doporučení
 8. Přílohy (Tepelně – technické posouzení, výkresová dokumentace ve formě studie)

Poklady ke stažení

 • Ukázka semestrálního projektu „Návrh a energetická bilance budovy s nízkou energetickou náročností“ (aktualizace 11. 11. 2015)

pozn. Oproti původnímu zadání postačí vypracovat posouzení pouze pro 1 variantu libovolných zdrojů energie !!!

 • Výsledná tabulka hodnocení (aktualizace 25. 10. 2015)
 • Ukázka vyhodnocení dle TNI 73 0329 (ENERGIE) (aktualizace 25. 10. 2015)