Cílem předmětu je získat poznatky o nízkoenergetických a pasivních budovách, zvládnout základy jejich koncepčního návrhu a zásady jejich energetického a environmentálního hodnocení. Předmět seznámí studenty s materiály, stavebními konstrukcemi a systémy technického zařízení budov pro nízkoenergetické a pasivní budovy …

 • Předpoklady (prekvizity)
  • Zvládnutí předmětu Stavební fyzika a Technická zařízení budov
 • Hodnocení cvičení (0 – 30 bodů)
  • Semestrální projekt (20 bodů), obhajoba (5 bodů), plnění dílčích úkolů ve cvičení (5 bodů)
  • Semestrální projekt nutno odevzdat v posledním týdnu výuky
 • Písemná zkouška (0 – 70 bodů)
  • Písemná zkouška z celé obsahové náplně předmětu (přednášky)
 • Hodnocení

A (100 – 90), B (89,99 – 84), C (83,99 – 77), D (76,99 – 73) E (72,99 – 70), FX (69,99-30), F (29,99-0)

Nízkoenergetické a pasivní stavby | ENS | Přednášky | ZS 2016

Harmonogram přednášek

 • Přednáška č. 1 a 2 (5. 10. 2016):
  • Obsah, požadavky, úvod
  • Úvodní video „Vaříme pasivní dům“
  • Podklady z přednášky č. 1 a 2 ke stažení
 • Přednáška č. 3 a 4  (19. 10. 2016):
  • Legislativa (EU a ČR), zelená architektura
  • Energetická bilance a kategorie budov s nízkou spotřebou energie
  • Podklady z přednášky č. 3 ke stažení (Aktualizace 18. 10. 2016)
  • Podklady z přednášky č. 4 ke stažení (Aktualizace 18.  10. 2016)
 • Přednáška č. 5 a 6 (2. 11. 2016):
  • Požadavky na tepelnou ochranu budov dle ČSN 73 0540-2 (2011)
  • Koncepce navrhování nízkoenergetických a pasivních budov
  • Podklady z přednášky č. 5 ke stažení (Aktualizace 19. 10. 2016)
  • Podklady z přednášky č. 6 ke stažení (Aktualizace 19.  10. 2016)
 • Přednáška č. 7 a 8  (16. 11. 2016) :
  • Stavební řešení nízkoenergetických a pasivních budov
  • Vzduchotěsnost obvodových konstrukcí
  • Podklady z přednášky č. 7 ke stažení(Aktualizace 10.  11. 2016)
  • Podklady z přednášky č. 8 ke stažení (Aktualizace 19.  10. 2016)
 • Přednáška č. 9 a 10  (30. 11. 2016):
  • Technické soustavy v energeticky efektivních budovách
  • Podklady z přednášky č. 9 a 10 ke stažení (Aktualizace 2.  12. 2016)
 • Přednáška č. 11 a 12 (14. 12. 2016):
  • Závěrečné shrnuté a trendy vývoje do budoucna
  • Environmentální hodnocení budov (LEED, BREEAM, SBTOOL CZ)
  • Podklady z přednášky č. 11 a 12 ke stažení (Aktualizace 27.  11. 2016)

Nízkoenergetické a pasivní stavby | ENS |Cvičení | ZS 2016

Vypracování, odevzdání a obhajoba semestrálního projektu: „Návrh a energetická bilance budovy s nízkou energetickou náročností“ je nutnou podmínkou pro absolvování cvičení předmětu Nízkoenergetické a pasivní domy.

Harmonogram cvičení

 • Cvičení č. 1  (05. 10. 2016):
  • Úvod a podmínky absolvování
  • Harmonogram cvičení ke stažení
  • Podklady ze cvičení č. 1 ke stažení
  • Zadané úkoly do příště:
   • Dispoziční návrh a stavebně – konstrukční řešení objektu s nízkou energetickou náročností
 • Cvičení č. 2  (19. 10. 2016):
  • Konzultace a kontrola úkolů z předchozího cvičení
  • Výpočet objemového faktoru tvaru budovy (A/V)
  • Podklady ze cvičení č. 2 ke stažení (aktualizace 12.10.2016)
 • Cvičení č. 3 (02. 11. 2016) 
  • Konzultace a kontrola úkolů z předchozího cvičení
  • Základní tepelně technické posouzení skladby stavební konstrukce (TEPLO)
  • Podklady ze cvičení č. 3 ke stažení (aktualizace 12.10.2016)
 • Cvičení č. 4  (16. 11. 2016):
  • Konzultace a kontrola úkolů z předchozího cvičení
  • Komplexní hodnocení energetické náročnosti budovy (ENERGIE) dle TNI 73 0329
  • Podklady ke cvičení č. 4
 • Cvičení č. 5 (30.11. 2016):
  • Konzultace a kontrola úkolů z předchozího cvičení
  • Komplexní hodnocení energetické náročnosti budovy (ENERGIE) dle TNI 73 0329
 • Cvičení č. 6 (14.12. 2016):
  • Prezentace a obhajoba projektů (Z časových důvodů je možno část projektů prezentovat přednášce)
  • Závěr, odevzdání semestrální práce, hodnocení

Povinná struktura semestrálního projektu

 1. Titulní strana semestrálního projektu
 2. Úvod
 3. Architektonicko – stavební řešení
 4. Stavební konstrukce
 5. Technická zařízení budovy
 6. Energetická bilance
 7. Závěr a doporučení
 8. Přílohy (Tepelně – technické posouzení, výkresová dokumentace ve formě studie)

Poklady ke stažení

 • Ukázka semestrálního projektu „Návrh a energetická bilance budovy s nízkou energetickou náročností“
 • Výsledná tabulka hodnocení (Možno využít do závěru)
 • Ukázka vyhodnocení dle TNI 73 0329 (ENERGIE) (Povinná součást semestrálního projektu !!!)