Nízkoenergetické a pasivní stavby | ENS | ZS 2017

Cílem předmětu je získat poznatky o nízkoenergetických a pasivních budovách, zvládnout základy jejich koncepčního návrhu a zásady jejich energetického a environmentálního hodnocení. Předmět seznámí studenty s materiály, stavebními konstrukcemi a systémy technického zařízení budov pro nízkoenergetické a pasivní budovy …

 • Předpoklady (prekvizity)
  • Zvládnutí předmětu Stavební fyzika a Technická zařízení budov
 • Hodnocení cvičení (0 – 30 bodů)
  • Semestrální projekt (30 bodů)
  • Semestrální projekt odevzdat v elektronické podobě do ISu do 4. 12. 2017
 • Písemná zkouška (0 – 70 bodů)
  • Písemná zkouška z celé obsahové náplně předmětu (viz studijní materiály níže)
 • Hodnocení

A (100 – 90), B (89,99 – 84), C (83,99 – 77), D (76,99 – 73) E (72,99 – 70), FX (69,99-30), F (29,99-0)

Nízkoenergetické a pasivní stavby | ENS | Přednášky | ZS 2017

Studijní materiály k přednáškám:

 • Obsah a požadavky
 • Terminologie, legislativa (EU a ČR), trvale udržitelný rozvoj, zelená architektura
 • Energetická bilance a kategorie budov s nízkou spotřebou energie
 • Požadavky na tepelnou ochranu budov dle ČSN 73 0540-2 (2011)
 • Koncepce navrhování nízkoenergetických a pasivních budov
 • Stavební řešení nízkoenergetických a pasivních budov
 • Vzduchotěsnost obvodových konstrukcí
 • Technické soustavy v energeticky efektivních budovách
 • Environmentální hodnocení budov (LEED, BREEAM, SBTOOL CZ)

Nízkoenergetické a pasivní stavby | ENS | Cvičení | ZS 2017

Vypracování, odevzdání a obhajoba semestrálního projektu: „Návrh a energetická bilance budovy s nízkou energetickou náročností“ je nutnou podmínkou pro absolvování cvičení předmětu Nízkoenergetické a pasivní domy.

Studijní materiály ke cvičení (semestrální projekt)

 • Harmonogram cvičení ke stažení
 • Základní tepelně technické posouzení skladby stavební konstrukce (TEPLO)
 • Komplexní hodnocení energetické náročnosti budovy (ENERGIE) dle TNI 73 0329

Povinná struktura semestrálního projektu

 1. Titulní strana semestrálního projektu
 2. Úvod
 3. Architektonicko – stavební řešení
 4. Stavební konstrukce
 5. Technická zařízení budovy
 6. Energetická bilance
 7. Závěr a doporučení
 8. Přílohy (Tepelně – technické posouzení, výkresová dokumentace ve formě studie)

Poklady ke stažení

 • Ukázka semestrálního projektu „Návrh a energetická bilance budovy s nízkou energetickou náročností“
 • Výsledná tabulka hodnocení (Možno využít do závěru)
 • Ukázka vyhodnocení dle TNI 73 0329 (ENERGIE) (Povinná součást semestrálního projektu !!!)