The Evaluation of nearly Zero Energy Buildings in the Czech Republic

Druh (Literární forma): PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Poddruh výsledku: Příspěvek z domácí akce (D)
Titul (v originále): The Evaluation of nearly Zero Energy Buildings in the Czech Republic
Rok publikace: 2012
Autor: Michal Kraus a Filip Konečný
Název zdroje: Buildings and Environment 2012 : digital proceedings : October 25th-26th 2012, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology
Místo publikace: Brno
ISBN: 978-80-214-4505-5
Vydavatel: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
Strany: 25-28
Abstrakt česky: Směrnice o energetické náročnosti budov vyžaduje, aby všechny nové budovy po roce 2020 měli téměř nulovou spotřebu energie. Budovou s téměř nulovou spotřebou energie se rozumí stavba s vysokou energetickou účinností. Současná absence hodnocení budov s téměř nulovou budov umožňuje vytvořit jednoduchou a jednoznačnou metodiku nZEB v České republice. Vyhodnocení budov s téměř nulovou spotřebou energie je založena na roční energetické bilanci.
Abstrakt anglicky: The Energy Performance of Buildings Directive requires that all new buildings must be nearly zero energy buildings by 2020. A nearly zero energy building is a building that has a very high energy performance. The current absence of evaluating the nearly zero energy buildings encourages to set up simple and explicit methodology for evaluation nZEB in the Czech Republic. The evaluation of the nearly zero building is based on the annual balance of energy.
Rozsah: 4
Kód oboru: JN – Stavebnictví
Klíčová slova česky: Energetická náročnost, téměř nulové budovy, nZEB
Klíčová slova anglicky: Energy performance, nearly zero energy building, nZEB
Jazyk (originál): angličtina (en)
Titul česky: Hodnocení téměř energeticky nulových budov v České republice
Titul anglicky: The Evaluation of nearly Zero Energy Buildings in the Czech Republic
Datum konání: 25.10.2012
Financování: SP2012/31