The Influence of Construction Fillings of Building on Airtightness.

Druh (Literární forma): PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Poddruh výsledku: Příspěvek z mezinárodní akce
Titul (v originále): The Influence of Construction Fillings of Building on Airtightness.
Rok publikace: 2014
Autor: Michal Kraus a Darja Kubečková
Název zdroje: Advanced Materials Research. Volume 899
Místo publikace: Uetikon-Zuerich
ISBN: 978-3-03835-040-8
Vydavatel: Trans Tech Publications
Strany: 166-169
Abstrakt česky: Konstrukční výplně stavebních otvorů, jako jsou okna, dveře či vrata, jsou velmi často příčinou zvýšené energetické bilance budov. Především u energeticky efektivních budov jsou okenní a dveřní konstrukce nejslabší částí budovy. Nekvalitní napojení výplňových konstrukcí k obalové konstrukci budovy vede k nežádoucímu vzniku netěsností a spár. Vzniklé spáry snižují vzduchotěsnost objektu, zvyšují energetickou náročnost na provoz a zmenšují účinnost mechanického větrání se systémem zpětného získávání tepla. Cílem příspěvku je popsat a analyzovat vliv a řešení výplně stavebních otvorů u energeticky efektivních budov.
Abstrakt anglicky: Construction fillings of buildings such as windows, doors or gates are very often the cause of the increased energy balance of buildings. Especially for energy – efficient buildings are windows and doors the weakest parts of the building. Low quality connection of filling construction to a building structure leads to undesirable air leakage, formation of cracks and joints. Joints and gaps reduce the airtightness of buildings, increase energy consumption and reduce the operating efficiency of mechanical ventilation with heat recovery system. The main objective of contributionis to describe and analyze the impact and solution to fillings of buildings on airtightness of energyefficient buildings.
Rozsah: 4
Kód oboru: JN – Stavebnictví
Klíčová slova česky: Vzduchotěsnost, výplně otvorů, energetická náročnost budov, energetická účinnost
Klíčová slova anglicky: Airtightnes, construction fillings of buildings, energy efficient building, energy performance
Jazyk (originál): angličtina (eng)
Titul česky: Vliv výplňových konstrukcí stavebních otvorů na vzduchotěsnost objektu
Titul anglicky: The Influence of Construction Fillings of Building on Airtightness.
Datum konání: 17.10. 2013
Financování:  SP2013/27