Weald and Downland Open Air Museum

Weald and Downland Open Air Museum

Skanzen The Weald and Downland Open Air Museum, který je součástí národního parku South Downs nabízí možnost shlédnout více než 50 zachovalých historických budov pocházející z jihovýchodní Anglie. Všechny budovy jsou originály a byly zachráněny před demolicí a přestěhovány do zdejšího muzea. Historické budovy zahrnují nejen obytné domy, ale také stodoly, vodní mlýn, tržiště a školu. Nejstarší zachovalé budovy pocházejí až ze 13. a 14. století.

Na mnoho zdejších historických budovách je patrná rekonstrukce a přístavba v různých časových obdobích, která vycházela z požadavků na změnu užívání či potřebného zvětšení prostor.  Často je velmi obtížné zjistit dobu výstavby původní konstrukce a definovat patřičné architektonické rysy daného období.

Na území skanzenu Weald and Downland Open Air Museums se také nachází pozoruhodný objekt skořepinové haly Gridshell z roku 2002 navržený architekty Buro Happoldem a Edwardem Cullinanem. Konstrukce objektu je navržena jako lehká dřevěná skořepina vyrobená z dubových latí dovezených z Normandie. Objekt je navržen jako dvoupodlažní. V suterénu se nachází muzejní sbírky a sklady artefaktů, zatímco horní podlaží je volně přístupné a vhodné pro pořádání workshopů a seminářů. Budova byla oceněna několika nejen anglickými, ale také celosvětovými významnými oceněními.

Gridshell je charakteristický svým dvakrát zakřiveným pláštěm. Základním stavebním prvkem jsou ohnuté štíhlé dubové latě o standardní délce 6 metrů. Základní mřížka je tvořena dvojitou vrstvou dvou latí v každém směru a to z důvodu požadované míry flexibility. Pro zvýšení tuhosti konstrukce dřevěné skořepiny jsou spoje v pravidelných intervalech spojeny patentovaným systém ocelových plechů se šrouby.

Objekt Gridshell je jeden z mála dřevěných skořepin a skořepin vůbec ve Velké Británii. Konstrukce i způsob výstavby je velmi jedinečný a bylo zapotřebí velmi vysokého stupně tesařské zručnosti.

Write a comment