Defekty budov 2018

Letos již podesáté se 29. – 30. listopadu 2018 v Českých Budějovicích sejde vědecká a odborná veřejnost na mezinárodní odborné konferenci Defekty budov.  Konferenci pořádá Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích – Katedra stavebnictví ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT).

Aktuální ročník konference navazuje na sérii předcházejících ročníků konference, zaměřující se především na vady, poruchy a následné sanace a rekonstrukce konstrukcí a budov. Letošní ročník konference, na základě ohlasů loňské konference, mimo jiné nabízí speciální sekci zaměřenou na BIM, tedy informační modelování budov, ve fázi návrhu, výstavby a také provozu budov.

Konference představuje možnost prezentovat nové pokroky a výsledky výzkumu v celém průřezovém spektru oboru stavebnictví. Konference propojuje teoretické složky vědy a výzkumu s poznatky praxe. Hlavním cílem konference je prezentace výsledků vědeckých výzkumů a praktického řešení v oblasti stavebnictví a architektury s přihlédnutím k principům trvale udržitelného rozvoje.

Odborným garantem konference je prof. Ing. Ingrid Juhasová Šenitková, CSc.  Hlavním mediálním partnerem konference se stal časopis Střechy-Fasády-Izolace. Program jubilejní desáté „Výroční konference“ je rozdělen do 3 bloků ve dvou dnech. Konference je zaměřená na diagnostiku a analýzu poruch a defektů budov.

Hlavními tématy budou:

  • BIM ve stavebnictví
  • Analýza stavebních konstrukcí
  • Stavební materiály

Účast na konferenci potvrdili nejen akademičtí pracovníci z domácí VŠTE, ale i z ČVUT Praha, VUT Brno a STU Bratislava a také četní odborníci z praxe. Můžeme se těšit na přednášky z expertní kanceláře Awal a zástupců společností Baumit, spol. s r. o., Betonpres, a. s., holdingu Dek, a. s., Fränkische Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG, Heluz cihlářský průmysl, v. o. s., Metrostav, a. s., Topwet, s. r. o., a Wienerberger cihlářský průmysl. Program konference přislíbil obohatit svým vystoupením znalec v oboru stavebnictví doc. Ing. Jan Masopust, CSc., přední český odborník v oblasti zakládání staveb.

Cílovou skupinou konference jsou projektanti, pracovníci realizačních firem, ale také studenti. Jednacím jazykem konference je čeština, slovenština a angličtina. Ke konferenci bude vydáno CD obsahující přednesené příspěvky. Konference je zařazena do celoživotního vzdělávání ČKAIT.

Bližší informace ke konferenci lze průběžně sledovat na stránkách konference defektybudov.vstecb.cz

Write a comment